KVS | Consulting

 

 

 

 

Focus

 

 

 

Diensten

 

Business Intelligence

 

Corporate Performance Management

 

Data Warehousing

 

Dashboarding

 

Scorecarding 

 

 

 

Klanten

 

 

 

Produkten & Certificaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

 

 

 

 

 

   

    Contact info

           

 

Diensten aangeboden door KVS | Consulting:

 

 

Business Intelligence projecten:

 

OLAP analyses:  uw bedrijfsinformatie weergegeven in dimensionele modellen.  Men kan de informatie in meer of minder detail gaan bekijken doorheen de dimensies.

 

Managed reporting: set van voorgedefinieerde rapporten die via portaal kunnen opgevraagd worden.

 

Ad-hoc reporting: de eindgebruiker kan zelf een rapport samenstellen naargelang zijn of haar noden.

 

 

 

Corporate Performance Management:

 

Onder deze verzamelterm worden een aantal technieken samengebracht die hieronder verder beschreven zijn.  CPM heeft tot doel een antwoord te geven op de vraag "hoe goed is ons bedrijf/afdeling bezig?"

 

 

 

Data Warehousing:

 

Het samenbrengen en opschonen van alle relevante data in 1 centrale informatie opslag.  Deze stap ontlast de bronsystemen en maakt rapportering en data management sneller en makkelijker.  Het data warehouse wordt gevoed door het ETL proces, dat staat voor Extractie, Transformatie en Laadproces.

 

 

 

Dashboarding:

 

Via dashboards wordt op een visuele manier de meest relevante informatie over de werking van een bedrijf of departement gegroepeerd om in 1 oogopslag problemen te identificeren en bij te sturen.  Het vergemakkelijkt het beslissingsproces en is de basis van waaruit een (potentieel) probleem verder geanalyseerd kan worden.

 

 

 

Scorecarding:

 

Definieert een aantal succesfactoren die men aan de hand van een score kan opvolgen.  Deze KPI's (Key Performance Indicators) worden meestal visueel gescoord door gebruik van knipperlichten of 'verkeers'lichten: groen = OK; oranje = matig; rood = slecht.